“Миналото е въпрос на тълкуване. Бъдещето е илюзия. Светът не се движи като по права черта през времето и не върви от миналото към бъдещето. Обратното, времето се движи на безкрайни спирали през и вътре в нас.Вечността не е безкрайно време, тя е безвремие.Ако искаш да постигнеш вечно просветление, премахни от съзнанието си миналото и бъдещето и живей в настоящия миг.”

نوفمبر 9, 2021
admin

Subscribe
to our newsletter

CONTACT FORM HERE...

Oxygen works with any Contact Form Plugins
apartmentenvelope