“Миналото е въпрос на тълкуване. Бъдещето е илюзия. Светът не се движи като по права черта през времето и не върви от миналото към бъдещето. Обратното, времето се движи на безкрайни спирали през и вътре в нас.Вечността не е безкрайно време, тя е безвремие.Ако искаш да постигнеш вечно просветление, премахни от съзнанието си миналото и бъдещето и живей в настоящия миг.”

شاركها

Facebook Comments

تذكر أيضا

“On the Sufi path, first you discover the art of being alone amid the crowd. Next you discover the crowd within your solitude – the voices inside you.”