“Още щом изрече думите, съжали. Беше за предпочитане мъжът да я смята за изключително същество, за жена, каквато няма друга. Тя не биваше да показва нито на него, нито на друг, че е несъвършена, уязвима, човек като всички останали. Ако знаят, че носиш сърце от стъкло, ще го разбият." Елиф Шафак - Чест”

نوفمبر 11, 2021
admin

Subscribe
to our newsletter

CONTACT FORM HERE...

Oxygen works with any Contact Form Plugins
apartmentenvelope